Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu da cá tra chiên giòn đi thị trường Singapore ở mức 5.000 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng của Việt Nam từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

19-12-17

DA Cá TRA CHIÊN GIòN 600GRS/BAG

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.74

5,000

12-12-17

Cá tra fillet tẩm bôt hình chiếc lá đông lạnh

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CPT

TTR

3.00

3,700

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo