Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 6/6-12/6/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 6/6-12/6/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.060 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet / xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá fillet

FOB

12-06-18

Cá tra fillet đông lạnh (size 300-400G; 10kgs/thùng)

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

2,060

12-06-18

Cá tra fillet đông lạnh (size 300-400G; 10kgs/thùng)

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

15.00

2,300

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo