Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 26/9-2/10/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 26/9-2/10/2018

Trong ngày 29/9/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 4.000 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 26/9-2/10/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

29-09-18

Cá tra tẩm bột đông lạnh

HongKong

Cang Vict

FOB

LC

2.16

4,000

29-09-18

Cá tra cắt Finger tẩm bột đông lạnh (5 kgs); Size: 25 Grs

Marshall Islands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

0.51

3,690

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo