Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh đi thị trường Netherlands ở mức 4.563 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

23-01-18

Cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

7.88

4,563

23-01-18

Cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

5.63

4,563

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo