Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 11/04-17/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 16/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột và gia vị đông lạnh đi thị trường Hà Lan ở mức 4.300 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-04-18

Cá tra fillet tam bot va gia vi đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

17.43

4,300

11-04-18

Cá BASA fillet CắT KIRIMI TẩM BộT ĐÔNG LạNH

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CPT

TTR

7.20

3,200

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo