Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 7/11-13/11/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 7/11-13/11/2018

Trong ngày 12/11/2018, giá xuất khẩu cá tra đông lạnh size 300-500 gr, net 80%, đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.290 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí