Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 21/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.923 USD/tấn (DAF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet

DAF

21-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

DAF

TTR

5.00

1,923

21-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

DAF

TTR

8.00

1,679

21-11-17

Cá tra fillet còn da cắt miếng đông lạnh size 6-8

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

DAF

TTR

13.00

1,589

20-11-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300-400

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

DAF

TTR

3.00

2,100

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo