Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.196 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/5-16/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet đông lạnh

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G-UP

China

Chi Ma

(Lang Son)

EXW

TTR

25.00

1,196

10-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 400/500

China

Bac Phong Sinh

DAF

TTR

21.00

2,108

Cá tra nguyên con đông lạnh

15-05-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Chi Ma

(Lang Son)

DAF

TTR

25.20

1,812

10-05-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.64

1,700

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo