Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/1-16/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/1-16/1/2018

Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.293 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet

FOB

16-01-18

cá tra fillet đông lạnh

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

FOB

TTR

20.63

2,293

13-01-18

Cá TRA fillet CắT PORTION ĐÔNG LạNH Size 17-22 (gr/pc)

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

24.00

3,560

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo