Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Úc từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Úc từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Úc ở mức 2.880 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Úc từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

15.00

2,880

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

15.00

2,880

16-09-17

Cá TRA fillet CắT MIếNG ĐÔNG LạNH

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

9.00

2,500

13-09-17

Cá tra fillet đông lạnh  size 80/120gr

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

20.00

2,450

13-09-17

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH

Australia

Cang Vict

CFR

LC

16.00

2,220

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo