Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 18/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 18/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Singapore ở mức 2.880 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ ngày 18/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet đông lạnh

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120 - 220 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

19.14

2,130

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 300-400 gr

China

Bac Phong Sinh (Quang Ninh)

DAF

TTR

5.00

2,419

Cá tra nguyên con đông lạnh

21-03-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

TTR

25.2

1,885

21-03-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

TTR

25.2

1,885

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo