Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 15/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 15/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.550 USD/tấn (CIF;DA).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 15/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,550

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Egypt

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

DP

20.00

1,519

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300 - 500 gr up

Lebanon

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

7.00

2,190

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 - 220 gr up

Lebanon

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

18.00

1,960

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,550

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo