Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Egypt ở mức 1.470 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

25.00

1,470

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,736

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo