Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Russian Federation từ ngày 15/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Russian Federation từ ngày 15/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Russian Federation ở mức 1.680 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Russian Federation từ ngày 15/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

1,680

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

2,160

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

1,950

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

1,950

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo