Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 18/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 200-300 gr đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.250 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

18-09-17

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH - SIZE:200-300

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

10.00

3,250

18-09-17

Cá TRA fillet CắT MIếNG ĐÔNG LạNH - SIZE: 46-55

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

9.80

3,750

14-09-17

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH - SIZE: 110-130

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

7.61

3,000

14-09-17

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH - SIZE: 400-600

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

11.80

3,300

13-09-17

Cá tra fillets dông l?nh Size 80/120

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

3.00

2,800

13-09-17

Cá tra fillets dông l?nh Size 220gUP

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

19.00

2,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo