Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 17/3-20/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 17/3-20/3/2017

Trong ngày 20/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-300 gr đi thị trường Brazil ở mức 3.020 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 17/03-20/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, Size 120-300 gr

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

20.80

3,020

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

26.00

1,610

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 8-10 oz

Colombia

Icd Transimex Sg

CIF

LC

9.00

1,680

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 6-8 oz

Colombia

Icd Transimex Sg

CIF

LC

5.00

1,680

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo