Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 16/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.790 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,790

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 80-120gr

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.00

2,900

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,120

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,120

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,790

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo