Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 19/3-20/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 19/3-20/3/2017

Trong ngày 20/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz đi thị trường Mỹ ở mức 2.579 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 19/03-20/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.69

2,579

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz

USA

Cang Vict

CFR

TTR

14.29

3,131

19-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 10-12 oz

USA

Cang Vict

CFR

TTR

17.96

2,668

19-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Icd Transimex Sg

CFR

TTR

18.37

3,527

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo