Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 10-12 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.660 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 10-12 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.96

3,660

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

18.37

3,483

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 5-7 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

18.37

3,527

18-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

21.77

3,373

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo