Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường India từ ngày 15/3-18/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường India từ ngày 15/3-18/3/2017

Trong ngày 18/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường India ở mức 990 USD/tấn (C&I;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường India từ ngày 15/03-18/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Vict

C&I

DP

25.00

990

18-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Vict

C&I

DP

25.00

990

16-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Vict

C&F

TTR

2.50

1,970

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo