Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường India từ ngày 15/3-18/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường India từ ngày 15/3-18/3/2017

Trong ngày 18/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường India ở mức 990 USD/tấn (C&I;DP).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí