Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 15/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 15/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.880 USD/tấn (C&F;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 15/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

15.00

1,880

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

8.00

1,800

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

2.00

2,200

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

3.50

2,350

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo