Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.930 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

18-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.00

2,070

18-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.50

1,970

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

3.00

1,420

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

2.00

1,510

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

India

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

11.00

1,700

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo