Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường HongKong ở mức 1.930 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường HongKong từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

6.00

1,930

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

2.50

1,590

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

5.00

1,690

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

3.00

2,400

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

4.00

2,500

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh

HongKong

Cang Vict

CFR

DP

2.00

3,000

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo