Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 17/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 17/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-220 gr đi thị trường Netherlands ở mức 1.500 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 17/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-220 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,500

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 80-120 gr

Spain

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

2,030

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 170-230 gr

Denmark

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

9.40

2,260

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 170-220 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

22.00

2,100

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo