Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 12/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 12/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 180-220 gr đi thị trường Netherlands ở mức 1.920 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường EU từ ngày 12/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 180-220 gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,920

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Germany

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,790

15-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-220 gr

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

10.80

2,500

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo