Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 20/3-21/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 20/3-21/3/2017

Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Singapore ở mức 2.880 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 20/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

9.00

2,880

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 - 220 gr

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

1.30

2,880

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

1.50

1,980

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

8.50

1,550

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo