Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 13/9-19/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 13/9-19/9/2017

Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 140-180 gr đi thị trường Malaysia ở mức 2.470 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Asean từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 140-180 gr

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

12.50

2,470

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

12.50

2,070

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,660

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-350 gr

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

2.00

1,760

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-350 gr

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

20.00

1,560

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo