Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 12/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 12/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-450 gr đi thị trường Úc ở mức 2.730 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 12/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-450 gr

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

7.67

2,730

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.33

2,730

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo