Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 11/8-15/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 11/8-15/8/2017

Trong ngày 15/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Úc ở mức 2.270 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 11/8-15/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-08-17

Cá tra fillet đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

4.70

2,270

11-08-17

Cá tra fillet đông lạnh

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

10.00

2,250

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo