Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 18/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 18/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-300 gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.560 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 18/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-300 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

0.50

1,560

18-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

19.97

1,500

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo