Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 14/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 14/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh còn da size 300-500gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.620 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 14/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh còn da size 300-500gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

20.00

1,620

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh còn da size 500-700gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

5.00

1,620

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 400-500 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

5.52

2,208

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 250gr up

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

1,748

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 250gr up

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.00

1,581

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 200-300 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.71

1,670

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

12.50

1,901

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

12.50

1,720

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo