Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Thailand ở mức 2.300 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

10.13

2,300

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.50

1,840

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

19.20

1,775

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo