Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 11/04-17/04/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 11/04-17/04/2018

Trong ngày 16/04/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.570 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 11/04-17/04/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Cá tra fillet

FOB

16-04-18

Cá tra fillet đông lạnh. Đóng gói: IQF, 2.5kg X 4/ thùng

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

2,570

16-04-18

Cá TRA (BASA) fillet ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10 kgs/ctn. 80% Net weight, 20% glazing

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

45.00

2,440

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo