Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 18/10-24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 18/10-24/10/2017

Trong ngày 24/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Kuwait ở mức 1.800 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 18/10-24/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

24-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size: 220gr-up

Kuwait

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

24.00

1,800

21-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size: 220gr-up

Kuwait

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

20.00

1,120

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo