Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/8-22/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/8-22/8/2017

Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.580 USD/tấn (CIF;DA).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,580

17-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

63.00

2,480

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo