Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/6-20/6/2017

Trong ngày 20/6/2017, giá xuất khẩu cá fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Ai Cập ở mức 1,625 USD/tấn (FOP;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/6-20/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

20.00

1,625

17-06-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

20.00

2,138

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo