Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 14/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 14/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.666 USD/tấn (C&F;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 14/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220g up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

25.00

1,666

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220g up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

25.00

1,450

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 310-380 gr

UAE

Cang Vict

CFR

DP

25.00

1,890

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220g up

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

12.50

1,590

14-04-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220g up

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

12.50

1,290

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo