Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/7-18/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/7-18/7/2017

Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 280 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.270 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 280G-UP

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

1,270

17-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G-UP

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

48.00

1,767

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo