Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Egypt ở mức 1.450 USD/tấn (FOB;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

19-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

CAD

50.00

1,450

16-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DP

25.00

1,100

14-12-17

Cá tra fillet đông lạnh

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DP

25.00

2,420

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo