Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 12/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 12/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up đi thị trường Oman ở mức 1.700 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 12/5-16/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-05-17

cá tra fillet đông lạnh size 300 gr up

Oman

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,700

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,680

12-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G up

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

48.00

1,820

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo