Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 11/10-17/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 11/10-17/10/2017

Trong ngày 16/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 280 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.620 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 450 gr up

United Arab Emirates

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,530

C&F

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh, IQF, size 220 up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

CAD

25.00

1,450

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo