Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 06/06-12/06/2018
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Qatar ở mức 1.520 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 06/06-12/06/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

12-06-18

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus) SIZE: 220-UP (GR/PC), 2.5KGx4/CTN,

Qatar

Cang Cont Spitc

FOB

TTR

25.00

1,520

11-06-18

Cá tra fillet đông lạnh, Hàng đóng gói 10 kg/thùng , Size : 120/up

Israel

Cang Cont Spitc

FOB

TTR

26.00

4,090

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo