Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr up đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.280 USD/tấn (C&F;LC).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo