Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr up đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.280 USD/tấn (C&F;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/5-16/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

LC

3.00

3,280

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CPT

 

20.35

3,200

10-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 200-300G

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

21.50

3,350

10-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

2.00

3,800

10-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G up

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

13.00

3,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo