Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/01-16/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/01-16/01/2018

Trong ngày 13/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Nhật Bản ở mức 3.300 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

13-01-18

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170- 220

Japan

Cang Vict

CFR

TTR

3.00

3,300

13-01-18

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220-300

Japan

Cang Vict

CFR

TTR

2.00

3,300

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo