Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 13/12-19/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 13/12-19/12/2017

Trong ngày 19/12/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Nga ở mức 1.485 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 13/12-19/12/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-12-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,485

16-12-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,810

16-12-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,485

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo