Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 11/8-15/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 11/8-15/8/2017

Trong ngày 15/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Nga ở mức 1.750 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 11/8-15/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-08-17

Cá tra fillet đông lạnh

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.97

1,750

11-08-17

Cá tra fillet đông lạnh

Russian Federation

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.98

1,750

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo