Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 11/8-15/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 11/8-15/8/2017

Trong ngày 15/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Nga ở mức 1.750 USD/tấn (CIF;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo