Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 08/11-14/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 08/11-14/11/2017

Trong ngày 11/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220g up gr/pc đi thị trường Nga ở mức 1.485 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nga từ ngày 08/11-14/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

11-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220gr up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,485

11-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220gr up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,485

11-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220gr up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

24.79

2,180

11-11-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220gr up

Russian Federation

Cang Vict

FOB

TTR

25.00

1,810

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo