Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 9/5-16/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 9/5-16/5/2017

Trong ngày 16/5/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 1.640 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 09/5-16/5/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

25.50

1,640

15-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 200G up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

26.00

2,050

09-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220G

Peru

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DP

17.50

2,000

09-05-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220G up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

25.50

1,640

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo