Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 9/2-14/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 9/2-14/2/2017

Trong ngày 14/02/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 1.970 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 09/02-14/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

14-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

21.80

1,970

09-02-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

22.50

1,900

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo