Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 27/2-5/3/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 27/2-5/3/2019

Trong ngày 4/3/2019, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Brazil ở mức 3.120 USD/tấn (CFR;CAD).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí