Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 27/2-5/3/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 27/2-5/3/2019

Trong ngày 4/3/2019, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Brazil ở mức 3.120 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 27/2-5/3/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

04-03-19

Cá tra fillet đông lạnh.

Brazil

Tnhh Xnk Tay Nam

C&F

CAD

26.00

3,120

02-03-19

Cá tra fillet đông lạnh.

Colombia

Cang Vict

C&F

DA

26.00

2,290

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo